Recoltatul stufului in RBDD

 Edward BRATFANOF, Guvernator al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD), a aprobat Norme privind accesul şi desfăşurarea activităţii de valorificare a resursei stuficole neconcesionate domeniul public al statului din din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării (RBDD).

Activitatea de valorificare a resursei stuficole pe teritoriul RBDD se desfăşoară conform prevederilor din Legea 82/1993, privind constituirea Rezervaţiei Bioaferei Delta Dunării, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare şi ale planurilor de management şi/sau regulamentelor ariilor naturale protejate aprobate. Accesul şi atribuirea dreptului de valorificare a resursei stuficole se face în baza permiselor şi a autorizaţiilor emise de ARBDD, după cum activitatea de valorificare a resursei stuficole se poate face în scop gospodăresc şi scop comercial.

Alocarea resursei stuficole pentru valorificare în scop comercial se face în zonele din vecinătatea domiciliului solicitantului. În cazul în care într-o zonă stuficolă nu sunt solicitări de valorificare comercială din partea locuitorilor din localităţile învecinate zonei respective, atunci se pot acorda permise de recoltare şi solicitanţilor cu domiciliul în alte localităţi din Rezervaţie.

Administraţia stabileşte anual cotele admisibile pentru exploatarea stufului pe baza studiilor de evaluare a resurselor stuficole elaborate de instituţii de cercetare specializate acreditate conform legii, cantităţi care vor fi trecute în permise.

Permisele eliberate de Administraţie pot fi suspendate sau retrase, prin decizia guvernatorului Administraţiei pe baza constatărilor personalului cu drept de inspecţie şi control prevăzut în Legea 82/1993.În termen de 30 de zile de la eliberarea permisului, titularul va prezenta dovada plăţii taxei de acces la resursă de la Consiliul Local în raza căruia îşi desfăşura activitatea de recoltare a stufului.