Interzis la vanatoare in RBDD

 Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) informează că în perioada 14 – 16 decembrie 2012 s-au desfăşurat, la Tulcea, lucrările Şedinţei Consiliului Ştiinţific al Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării.

Membrii Consiliului Ştiinţific au discutat şi analizat documente legate de activitatea ARBDD şi dintre deciziile luate menţionăm:

Aprobarea Raportului de activitate al ARBDD pe primele 10 luni din 2012, apreciat unanim ca „Foarte bun” şi a Programului de activitate al ARBDD pentru anul 2013;

Aprobarea studiului privind Reconsiderarea zonelor strict protejate din RBDD, ce va avea ca rezultat revizuirea numărului, limitelor şi suprafeţelor existente ale zonelor strict protejate. Procedura legală de finalizare a acestui proces va implica şi consultarea tuturor factorilor interesaţi (comunităţi locale, autorităţi publice, societatea civilă, etc.);

Aprobarea realizării unui studiu de evaluare a stocurilor de resurse naturale regenerabile şi a normelor privind accesul şi desfăşurarea activităţii de valorificare a resursei stuficole neconcesionate din RBDD;

Menţinerea în continuare a interdicţiei de desfăşurare a activităţii de vânătoare pe teritoriul RBDD. În cazuri excepţionale, când unele specii periclitează lanţul trofic sau aduc prejudicii gospodăriilor populaţiei locale, se va putea interveni pentru optimizarea efectivelor prin „vânătoare raţional reglementată”, numai pe baza unor studii ştiinţifice fundamentate şi avizate de Academia Română.

Consiliul Ştiinţific al Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, a cărui componenţă a fost aprobată prin Ordinul 4001/2012 al Ministrului Mediului şi Pădurilor, are rol de autoritate ştiinţifică pe teritoriul RBDD.