Arii protejate din Dobrogea

În cursul zilei de ieri s-a desfăşurat la Tulcea lansarea proiectului „Elaborarea planului de management integrat pentru ROSPA0009 Beştepe-Mahmudia şi rezervaţia naturală Dealurile Beştepe”, proiect iniţiat de Agenţia de Protecţie a Mediului, instituţie cu statut de custode al acesteo arii protejate.

Potrivit iniţiatorilor, proiectul va cuprinde studii de evaluare, elaborarea de măsuri de conservare şi plan de monitorizare pentru speciile de păsări de interes comunitar, ce fac obiectul desemnării ariei speciale de protecţie avifaunistică, (49 de specii de păsări) şi pentru celelalte specii de interes conservativ din rezervaţia naturală (16 specii de păsări şi cinci specii de reptile).

„Vor fi realizate în cadrul proiectului mai multe studii, printre care, un studiu de inventariere a speciilor de interes comunitar şi naţional şi evaluarea stării lor de conservare, un studiu privind cadrul natural şi factorii abiotici caracteristici ariilor naturale protejate cum ar fi clima, solurile, hidrologia, geologia şi geomorfologia şi harta cu reprezentarea GIS a acestora şi un studiu privind formele de proprietate asupra terenurilor şi a folosinţei terenului din cele două ariile naturale protejate vizate de proiect şi harta cu reprezentarea GIS a tipului de proprietate şi a modului de utilizare a terenurilor”, a precizat Elena Micu, managerul proiectului.

Proiectul se desfăşoară în situl Natura 2000 Beştepe-Mahmudia şi rezervaţia naturală Dealurile Beştepe, pe o suprafaţă de 3730 hectare, şi fac parte din unităţile administrativ teritoriale ale comunelor: Valea Nucarilor, Nufăru, Beştepe şi Mahmudia şi în unitatea administrativ teritorială a municipiului Tulcea. Obiectivul general este conservarea biodiversităţii, conştientizarea şi informarea publicului privind importanţa valorilor naturale din aria de protecţie specială avifaunistică ale acestor zone.