Populatia Deltei Dunarii

Distribuţia populaţiei pe teritoriul RBDD

La sfârşitul secolului XIX în Delta Dunării locuiau circa 12.000 locuitori, iar în preajma celui de al doilea război mondial (1940) în Delta Dunării erau circa 14.000 de locuitori.
Pe teritoriul rezervaţiei sunt în prezent: 25 aşezări umane (un oraş - Sulina) cu o populaţie de 14 583 locuitori în 2002, din care 68.5% în localităţile rurale şi 31.5% în Sulina.

Aceste localităţi sunt concentrate în cea mai mare parte în lungul braţelor Dunării şi ocupă suprafeţe reduse de teren din cauza suprafeţelor mici de terenuri neinundabile existente.
Densitatea populaţiei este de circa 3,5 locuitori/km2, raportată la suprafaţa continentală a rezervaţiei.
Populaţia activă din rezervaţie este de circa 35,3% având un grad de ocupare de cca 81.4% repartizat diferenţiat pe activităţi:

    pescuit şi piscicultură (15,3%),
    agricultură şi silvicultură (29%),
    industrie, construcţii, comerţ, prestări servicii (15,7%),
    turism, transporturi, comunicaţii (15,4%),
    sănătate (1,9%),
    învăţământ, educaţie, cultură (5,7%),
    administraţie publică (13,5%)
    alte activităţi (3,6%).