תודה מיכאל לנסיעה.

From: 

Israel

Was a great tour together