Zwartkop (Sylvia atricapilla)

 

De zwartkop (Sylvia atricapilla) is een zangvogel uit de familie van zangers (Sylviidae).

Kenmerken

Het verenkleed van deze trekvogel is aan de bovenzijde grijsbruin en aan de onderzijde vuilwit. Het mannetje heeft een zwarte kruin, terwijl het vrouwtje een roodbruine heeft.

Leefwijze

Het voedsel bestaat uit insecten, bessen en vruchten.

Voortplanting

Het legsel bestaat uit drie tot zes lichtgele, bruingrijze of groene eieren met grijze ondervlekken.

Verspreiding en leefgebied

Zwartkoppen komen tijdens het broedseizoen in vrijwel heel Europa voor. In de winter bevinden ze zich in Zuid-Engeland, Ierland, West-Frankrijk en rond de Middellandse Zee. In Nederland en België zijn ze te zien vanaf april. De vogel leeft in parken, tuinen en open loofhout met veel ondergroei.

De soort telt 5 ondersoorten:

 

 

foto:Mihai Baciu