Zwarte ibis (Plegadis falcinellus)

 De zwarte ibis (Plegadis falcinellus) is goed herkenbaar door het donkerbruine verenkleed, dat ook paarse en groene tinten vertoont. Het is een bewoner van ondiepe wetlands en kustgebieden. De zwarte ibis is 55-80 cm groot en deze vogel nestelt vooral in bomen of in rietvelden.