Zomertortel (Streptopelia turtur)

De zomertortel (Streptopelia turtur) is een vogel uit de familie van duiven (Columbidae).

De tortelduif wordt soms wel aangezien voor de Turkse tortel (Streptopelia decaocto) omdat deze vaker voorkomt en ook gemakkelijker herkend wordt (vanwege de karakteristieke beige kleur en de zwarte halsring die in het midden onderbroken wordt). Ze worden 25 tot 30 cm groot en zijn daarmee iets kleiner dan andere duivensoorten.

Verspreiding en leefgebied

In de zomer zijn tortelduiven in vrijwel heel Europa aanwezig, met uitzondering van Ierland, Schotland en Scandinavië. De soort broedt in grote delen van Europa, maar overwintert in Afrika. De zomertortel is een vogel van bossen, landgoederen en grote parken. De Turkse tortel is deels een trekvogel die je dus het hele jaar door kan zien, vaak bij huizen.

Deze vogel is in een aantal landen rond de Middellandse Zee een populaire jachtvogel.
De eerste vogels verschijnen meestal in april op de broedlocatie. De soort trekt vooral in september weg naar het overwinteringsgebied.

Status in Nederland en Vlaanderen

De zomertortel komt in Nederland als broedvogel voor. Vóór 1950 was de zomertortel (die toen nog gewoon tortelduif heette) een zeer algemeen voorkomende vogel. Daarna daalde het aantal broedparen snel. Tussen 1973 en 1985 werd het aantal geschat op 35.000 tot 50.000. Volgens SOVON daalde dit verder in de periode 1990-2007 met meer dan 5% per jaar (significant). Rond 2007 broedden er nog 10.000 tot 12.000 paar in Nederland en gaat de daling nog steeds door. De zomertortel is in 2004 als kwetsbaar op de Nederlandse rode lijst gezet. De tortelduif staat ook op de Vlaamse rode lijst als bedreigd. De soort staat (nog) als niet bedreigd op de internationale IUCN rode lijst.

 

foto: Mihai Baciu