Visarend (Pandion haliaetus)

 

 

 De visarend (Pandion haliaetus) is de enige soort uit de familie Pandionidae (visarenden). Soms wordt de visarend ook wel gerekend als een lid van de Accipitridae (havikachtigen of sperwerachtigen).

Het is een vrij grote arend (51-65 cm) die graag boven water stilstaand 'bidt' en dan met uitgestoken klauwen op een vis duikt. De visarend is in vlucht goed te herkennen door zijn geheel witte onderkant en zijn enigszins 'geknikte' vleugels. Andere arenden hebben meestal rechte vleugels.

Het dier eet vrijwel uitsluitend vis en is vooral bij beboste meren, rivieren of de zeekust te vinden. Visarenden vliegen over het wateroppervlak op zoek naar prooi die zich vlak onder het wateroppervlak bevindt. Wanneer er een vis wordt gezien, duikt de arend met zijn kop vooruit naar beneden, en op het laatste moment gooit hij zijn poten naar voren om de vis te pakken. Onder de poten zitten kleine stekels, zodat de visarend zijn glibberige prooi beter kan vastpakken.

 

 

 

foto:mihai baciu