Vale spotvogel (Iduna pallida)

De vale spotvogel (Hippolais pallida) is een zangvogel uit de familie van Acrocephalidae. Hoewel hij tot het geslacht van de spotvogels behoort, lijkt hij meer op een kleine karekiet of een tuinfluiter.

Taxonomie

Deze soort is daarom sinds de eeuwwisseling uit het geslacht Hippolais gehaald en geplaatst in het geslacht Iduna. Daarna is de soort gesplitst in twee soorten:

Zowel de overgang naar een ander geslacht als de splitsing zijn nog geen gemeengoed. De IUCN meldt nog steeds de oude geslachtsnaam en houdt het op één soort; de soortsplitsing komt niet voor in Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World, derde druk 2003.

Verspreiding en leefgebied

De oostelijke vale spotvogel broedt in Zuid- en Oost-Europa en het Midden-Oosten. Het is een trekvogel die in Midden-, Oost-Afrika en het Arabisch Schiereiland overwintert en als dwaalgast voorkomt in de rest van Europa.

De westelijke vale spotvogel is iets groter. Deze vogel komt voor op het Iberisch Schiereiland en overwintert in Midden- en West-Afrika en is een dwaalgast in de rest van Europa.

foto:

mihai baciu