Steltkluut (Himantopus himantopus)

De steltkluut (Himantopus himantopus) is een waadvogel met zeer lange poten uit de familie van kluten (Recurvirostridae). Er bestaat geen consensus over hoeveel soorten er zijn die ooit zijn beschreven onder de wetenschappelijke naam H. himantopus. De meningen variëren tussen 2 en 4 aparte soorten.

Voorkomen en status in Nederland (en Vlaanderen)

In tegenstelling tot de kluut komt de steltkluut weinig in Nederland voor. In de zomer zijn de dieren wel in Spanje, Portugal, Griekenland, Turkije en Noord-Afrika aan te treffen. In periodes van grote droogte in deze streken komt het voor dat sommige steltkluten naar Noordwest-Europa trekken. In 1931 broedde er voor het eerst een paar in Nederland. Tussen 1989 en 1995 werd jaarlijks gebroed in aantallen tussen de 3 en 22 paar. Volgens SOVON is de steltkluut in de periode 1990-2007 een onregelmatige broedvogel, waarbij geen uitspraken over trends kunnen worden gedaan. Voor de zekerheid is de in 2004 als gevoelig op de Nederlandse rode lijst gezet. De steltkluut staat als zeldzaam op de Vlaamse rode lijst en als niet bedreigd op de internationale IUCN rode lijst, en valt ook onder het AEWA-verdrag.

 

foto Mihai Baciu