Snor (Locustella luscinioides)

De snor (Locustella luscinioides) is een zangvogel uit de familie van Locustellidae. De vogel leeft net als onder andere de kleine karekiet in het riet en laat een "snorrende" zang horen die lijkt op die van de sprinkhaanrietzanger, die ook in rietvelden leeft, maar dan vaak in combinatie met struikgewas.

 

Status in Nederland en Vlaanderen

De vogels broeden in een groot deel van Europa, ook in Nederland en België. De snor nam in Nederland toe toen de Flevopolders droog vielen en daarin enorme rietvelden ontstonden. Elders in Nederland bleek dat de vogel juist in aantal afnam. Tussen 1965 en 1991 zou de soort in het westen van Nederland met 60 tot 80% zijn achteruitgegaan. Daarom is de snor op de Nederlandse rode lijst gezet als kwetsbare soort. Echter, volgens SOVON steeg het aantal broedparen in de periode 1990-2007 en broeden er nog ongeveer 1900 paar in Nederland. De soort staat op de Vlaamse rode lijst als ernstig bedreigd. Het aantal broedparen bereikte daar in 2002 een dieptepunt van nog slechts 10 paar. Overigens staat de snor als niet bedreigd op de internationale IUCN rode lijst.

 

 

 foto:Mihai Baciu