Rode rotslijster (Monticola saxatilis)

De rode rotslijster (Monticola saxatilis) is een zangvogel uit de familie Muscicapidae (Vliegenvangers) en de onderfamilie van de "kleine lijsterachtigen". De vogel komt voor in bergachtig gebied van Zuid-Europa tot in West- en Midden-Azië.

Beschrijving

De rode rotslijster is 17 tot 20 cm lang. Het is een middelgrote, gedrongen, lijsterachtige vogel met een vrij lange snavel. Het mannetje in zomerkleed is dof lichtblauw op de kop en roestrood op de borst en buik, met donkere vleugels en wit op de rug. Het vrouwtje, onvolwassen vogels en het mannetje in de winter zijn bruin met een gebandeerde borst en gemarmerd op de rug. In de winter heeft het mannetje vaak witte vlekken op de rug.

Verspreiding en leefgebied

De rode rotslijster broedt in Zuid-Europa en vervolgens in een brede band door West- en Midden-Azië tot in China. Het leefgebied is droog, open rotsig terrein in heuvel- en berggebied, meestal boven de 1500 m boven de zeespiegel. Het is een uitgesproken trekvogel. Alle populaties overwinteren in Afrika ten zuiden van de Sahara. Vroeger was de rode rotslijster ook in Midden-Europa broedvogel.

De rode rotslijster heeft een enorm groot verspreidingsgebied en daardoor alleen al is de kans op uitsterven uiterst gering. De grootte van de populatie wordt geschat op 0,61 tot 3,8 miljoen individuen. Er is geen aanleiding te veronderstellen dat de soort in aantal achteruit gaat. Om deze redenen staat deze rotslijster als niet bedreigd op de Rode Lijst van de IUCN.

Voorkomen in NW-Europa en Nederland

De rode lijster is nu dwaalgastin Noordwest-Europa. In Nederland zijn 12 gedocumenteerde waarnemingen waarvan er 10 tussen 1998 en 2010.

 

 

foto: Mihai Baciu