Rietzanger (Acrocephalus schoenobaenus)

De rietzanger (Acrocephalus schoenobaenus) is een zangvogel uit de familie van Acrocephalidae. Rietzangers komen tijdens het broedseizoen in vrijwel geheel Europa voor, met uitzondering van Ierland, Noord-Frankrijk en Scandinavië.

Volgens SOVON steeg in de periode 1990-2007 het aantal broedende rietzangers met meer dan 5% per jaar. Dit gebeurde na een grote inzinking in de periode 1965-1985. Rond 2007 broedden er ongeveer 22.500 paar in Nederland. Vooral in West-Nederland gaat het goed met de rietzanger. In Zuid- en Oost-Nederland en het binnenland van Vlaanderen is de vogel na de inzinking van 1965-1985 (nog?) nauwelijks teruggekomen. De rietzanger is in 2004 op de Vlaamse rode lijst als bedreigd gezet, maar komt nog wel in redelijk aantal voor in de kustpolders. De soort staat als niet bedreigd op de internationale IUCN rode lijst.

 

foto: mihai baciu -chettusia