Porseleinhoen (Porzana porzana)

Het porseleinhoen (Porzana porzana) is een kleine watervogel uit de rallenfamilie Rallidae.

 

 

Kenmerken

Het porseleinhoen is iets kleiner dan de waterral. Het verschilt van de waterral door een korte snavel die aan de snavelbasis geel is. Volwassen vogels zijn grotendeels bruin van boven en blauwgrijs van onder, met zwarte streepjes en lichte stippen op de buik. Een ander kenmerk is een lichte, okerkleurige vlek op de onderstaart. De lichaamslengte bedraagt 22 tot 24 cm en het gewicht 55 tot 150 gram.

 

Leefwijze

Deze dieren zijn vooral in de schemering en 's nachts actief en zoeken dan op het land of in ondiep water naar insecten en ander klein gedierte. Hij heeft een vreemd loopje met kleine rukjes, knikkend met de kop en wippend met de staart. Het dier is een trekvogel.

 

Voortplanting

Het legsel bestaat uit acht tot veertien glanzende, grijsgele eieren met violetgrijze ondervlekken en bruine vlekjes.

 

Verspreiding

Deze soort komt voor in rietmoerassen in de gematigde klimaatgordel van Europa en West-Azië. Het is een trekvogel die overwintert in Afrika en India.

 

Status in Nederland en Vlaanderen

Het porseleinhoen komt voor in natte uiterwaarden, in randen van rietmoerassen en op ondergelopen grasland waar minder dan 15 cm water opstaat.
Deze rallensoort is lastig te inventariseren, daarom is het moeilijk om iets over trends te zeggen. De indruk bestaat dat het porseleinhoen sinds de jaren 1960 achteruit gaat. Maar het lijkt er ook op dat er soms jaren zijn waarin het aantal plotseling stijgt, vooral in het rivierengebied (in 1970, 1978 en 1983). Volgens SOVON bedroeg het aantal broedparen in de periode 1990-2007 150 tot 300 paar in Nederland. Het porseleinhoen staat als niet bedreigd op de internationale Rode Lijst van de IUCN,[1] maar valt wel onder het AEWA-verdrag. De soort is in 2004 als kwetsbaar op de Nederlandse Rode Lijst gezet. Het porseleinhoen staat ook op de Vlaamse Rode Lijst en geldt daar als bedreigd.

 

foto:Mihai Baciu