Poelruiter (Tringa stagnatilis)

 

De poelruiter (Tringa stagnatilis) is een vogel uit de familie van de strandlopers en snippen (Scolopacidae).

Kenmerken

De vogel is 22 tot 25 cm lang en lijkt op de groenpootruiter, maar heeft het formaat van een tureluur. Hij heeft een zeer dunne snavel en opvallend lange poten. De bovendelen zijn grijs met in de zomer zwartbruine vlekjes, het voorhoofd, de borst, buik en staart zijn wit. In zomerkleed is de borst met donkere vlekken bedekt. De poten zijn vaalgeel of geelgrijs, zelden oranje-achtig. De snavel is zwart. Onvolwassen vogels lijken op de ouders in winterkleed, maar hebben donkerdere bovendelen en het midden van de borst is wit.

 

Verspreiding en leefgebied

De soort komt voor van oostelijk Europa tot oostelijk Siberië en noordoostelijk China. Hij leeft op de steppen, moerassen en vochtige graslanden van de Zwarte Zee tot de Aralzee en op sommige plaatsen in Finland. Het is een trekvogel die overwintert in Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië.

 

Voorkomen in West-Europa

De vogel trekt over Oost-Europa en dwaalt daarbij soms af naar het westen. Het is in de Lage Landen een zeldzame doortrekker. In Nederland werd de soort na 1957 steeds vaker gezien. In de jaren 1980 meer dan vijf maal, tussen 1990 en 1992 was dat 17 maal. Na 1993 werden de waarnemingen niet meer speciaal gemeld en beoordeeld, toen waren het er al 137. De vogel wordt waargenomen tussen eind maart en eind oktober, de meeste gevallen in april, mei en juli en augustus.

 

Broeden

Poelruiters broeden in de buurt van water, in het gras. Het nest is een ondiep kuiltje, goed verstopt in de bodemvegetatie, bedekt met wat stro, gras en bladeren. Er worden 4 peervormige geel tot roodachtige eieren in gelegd die bedekt zijn met donkere vlekken. Deze worden in de maanden mei of juni gelegd.

 

Voedsel

Poelruiters eten hoofdzakelijk waterinsecten en de larven daarvan, tevens weekdieren en kleine kreeftachtigen, die ze uit ondiep water en waterplanten halen.

 

Status

De grootte van de wereldpopulatie werd in 2006 geschat op 260.000 tot 1.200.000 individuen. De soort gaat in aantal achteruit. Echter, het tempo ligt onder de 30% in tien jaar (minder dan 3,5% per jaar). Om deze redenen staat de poelruiter als niet bedreigd op de Rode Lijst van de IUCN.

foto:Mihai Baciu