Oeverzwaluw (Riparia riparia)

De oeverzwaluw (Riparia riparia) is een zangvogel uit de familie van de hirundinidae (zwaluwen).

De oeverzwaluw heeft een dof grijsbruine bovenzijde en een witte onderzijde. Er is een duidelijk afgetekende grijsbruine borstband. De oeverzwaluw wordt ongeveer 12 cm lang.

Leefwijze

Hij jaagt laag boven het water op insecten.

Status in Nederland en Vlaanderen

Volgens SOVON steeg het aantal broedparen in de periode 1985-2000 en daarna is het beeld minder duidelijk. Het aantal broedparen rond 2000 bedroeg ongeveer 22.500.

Deze zwaluw broedt in kolonies in zelfgegegraven holtes in verticale zandige oevers, aan rivieren, meren en zandafgravingen, vaak in tijdelijk aangelegde gronddepots met steile wanden. In Ede werd in 2004 de opening van een nieuw aangelegde snelweg uitgesteld totdat de oeverzwaluwen waren uitgevlogen uit een berg zwarte grond op een bedrijventerrein langs die snelweg.

Status

De oeverzwaluw staat niet op de Nederlandse rode lijst. De oeverzwaluw staat wél op de Vlaamse rode lijst als achteruit gaand. De soort staat als niet bedreigdop de internationale IUCN rode lijst.

 

foto: Mihai Baciu