Kuifleeuwerik (Galerida cristata)

De kuifleeuwerik (Galerida cristata) is een vogel uit de familie van leeuweriken (Alaudidae). De naam danken ze aan de grote kuif.
Kuifleeuweriken komen voor in vrijwel heel Europa, het gehele jaar door. Uitzonderingen zijn het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Scandinavië en Noord-Rusland. Verder neemt de kuifleeuwerik in snel tempo in aantal af in West-Europa.

 

 

Voorkomen in Nederland en Vlaanderen

De kuifleeuwerik vestigde zich pas in de 19de eeuw in Nederland, nam toen toe tot in de jaren 1950 en 1960; toen broedden er naar schatting 5000 tot 10.000 paar. In de jaren 1970 begon een snelle daling. In 1995-1997 waren er nog maar 100 - 300 paar. De meest waarschijnlijke oorzaak vormen veranderingen in de manier van stedenbouw: een compactere bouw, geen verwaarloosde veldjes meer met onkruid maar netjes onderhouden groen. Sindsdien zet de daling nog altijd door. Volgens SOVON waren er in 1998-2000 nog ca. 70 paar. De soort is in 2004 als ernstig bedreigd op de Nederlandse rode lijst gezet en staat als zodanig ook op de Vlaamse rode lijst. Omdat er in 2013 nog maar een aantal broedparen zijn in Vlaanderen, wordt het dier er in zijn voortbestaan bedreigd.

 

foto: Mihai Baciu