Kluut (Recurvirostra avosetta)

 

 

De kluut (Recurvirostra avosetta) is een vogel uit de familie van kluten (Recurvirostridae).

43 cm. Overwegend witte verenkleed met scherpe zwarte tekening, de opvallende omhooggebogen snavel en de lange blauwgrijze poten maken de Kluut onmiskenbaar. Juvenielen hebben bruinige tekening op bovenzijde. In vlucht steken poten voorbij de staart uit. Foerageert lopend in modder en ondiep water met heen en weer zwaaiende bewegingen van de kop. Kan goed zwemmen. Broedt in kolonies, meestal op zanderige vlaktes, moerassige weilanden, opspuitterreinen, etc., meestal nabij water (ook brak en zout).

n Nederland is de kluut tijdens het broedseizoen aanwezig voornamelijk langs de watergebieden zoals het Lauwersmeer. Deze steltloper overwintert langs de kust van de Middellandse Zee en de Atlantisch kust van Frankrijk en Portugal.

Kluuten fourargeren het liefst in water met een fline sliblaag, door maaien ze als het ware ,met hun snavel op een kiertje open, doorheen. zodra er een garnaaltje of iets dergelijks naar binnen zwemt klapt de kluut haar snavel direct dicht. op die manier fourargeren ze het grootste deel van de dag.

kluuten eten het liefst insecten, kreeftachtigen en wormen.

Volgens SOVON had het aantal broedparen in de periode 1990-2007 een sterk wisselend verloop, merendeels dalend (<5% per jaar). Rond 2007 broedden er nog ongeveer 8.000 paar in Nederland.

De kluut staat niet op de Nederlandse rode lijst, maar wel als kwetsbaar op de Vlaamse rode lijst. De soort staat als niet bedreigdop de internationale IUCN rode lijst.

 

foto: mihai baciu - chettusia