Kleine bonte specht (Dendrocopos minor)

 

De kleine bonte specht (Dendrocopos minor) is de kleinste uit de familie van in in Nederland en Vlaanderen voorkomende spechten (Picidae). Spechten zijn geen zangvogels, maar het is wel een uitgesproken bosvogel (meestal zijn dit wel zangvogels). De vogel heeft een groot verspreidingsgebied in Europa en Azië (zie kaartje).

De kleine bonte specht is slechts 14 tot 16,5 centimeter lang. Deze specht heeft een witte bandering op de vleugels en rug en verschilt daarom van de grotere grote bonte specht en middelste bonte specht die ovale witte schoudervlekken hebben. Het mannetje heeft een geheel rode kruin, het vrouwtje een zwarte. Beide geslachten hebben een wit voorhoofd, vaak met een gele tint.

De kleine bonte specht broedt in loofbossen, oude boomgaarden, parklandschappen en beekdalen. De vogel hakt zijn nest in zacht, dood hout. In tegenstelling tot de grote bonte specht eet hij alleen insecten.

In Nederland en Vlaanderen is het een vrij talrijke broedvogel in de hogere delen van het land waar bossen zijn. De kleine bonte specht ontbreekt in de kustgebieden van Vlaanderen en Nederland (oude bossen in de duinstreek uitgezonderd). In Nederland verdubbelde de populatie tussen 1990 en 2002. Omdat meer bos wordt aangeplant en bossen verouderen en vaker dood hout in bossen achterblijft, wordt het leefgebied van de kleine bonte specht beter en groter. Het is dus geen bedreigde vogelsoort.

 

 

foto: mihai baciu