Grote lijster (Turdus viscivorus)

De grote lijster (Turdus viscivorus) is een van de grootste zangvogels uit de familie lijsters (Turdidae).

De grote lijster is de grootste Europese lijstersoort. De soort heeft grijsbruine vleugels met gevlekte borst. Hij zingt reeds aan het einde van de winter, wat voor weer het ook is, zittend in de top van een hoge boom, zoals een populier. Zijn zang is helder en vérdragend, bestaat uit korte zinnen met herhaalde motieven. Zang gelijkt nog meest op zang van merel, maar minder melodieus. De grote lijster is dol op de bessen van de vogellijm. Zoekt graag voedsel in weilanden. Vlucht eerder golvend en verschilt daardoor van andere lijsters zoals koperwiek en zanglijster.

 

 

foto:mihai baciu-chettusia