Grote Canadese gans (Branta canadensis)

 

De grote Canadese gans (Branta canadensis), kortweg Canadese gans of canadagans, behoort tot het genus Branta.

Kenmerken

Dit genus bevat veel soorten die voornamelijk zwarte veren hebben, zwarte kop en zwarte, lange hals. Typisch voor deze soort zwarte ganzen is de witte band van de keel tot over de wangen. De zwarte hals gaat over in een witachtige borst. Dit in tegenstelling tot de soorten van het genus Anser. Het verenkleed is bij beide geslachten gelijk. De lichaamslengte bedraagt 55 tot 100 cm en het gewicht 3 tot 6 kg.

 

 

Leefwijze

Deze herbivore vogels overnachten op het water en eten overdag, zowel op het water als op het land. Hun voedsel bestaat voornamelijk uit grassen, zaden en graan. Ook dierlijk voedsel staat op hun menu.

 

Voortplanting

Het vrouwtje legt 4 tot 8 witte eieren, die ongeveer 30 dagen worden bebroed.

 

Verspreiding en leefgebied

Deze soort komt voor op meren, weilanden en moerassen. Zijn broedgebied omvat Canada, Alaska, Zweden en Engeland en telt 7 ondersoorten:

 

  • B. c. occidentalis: zuidwestelijk Alaska.
  • B. c. fulva: zuidelijk Alaska en westelijk Brits-Columbia.
  • B. c. maxima: het zuidelijke deel van Centraal-Canada.
  • B. c. parvipes: van centraal Alaska tot centraal Canada.
  • B. c. moffitti: zuidwestelijk Canada en de noordwestelijke Verenigde Staten.
  • B. c. interior: het zuidelijke deel van Centraal-Canada.
  • B. c. canadensis: oostelijk Canada.

 

Voorkomen als exoot

De grote Canadese gans is een exoot in Europa. In Nederland waren er al in 1951 broedgevallen in het wild van Canadese ganzen. Tot in de jaren 1980 werden deze verwilderde dieren afgeschoten. Na 1987 werd dit niet meer gedaan. Tussen 1987 en 1997 steeg het aantal broedparen van 100 naar 225. Volgens door SOVON gecoördineerde tellingen van het waterwild in Nederland nam het aantal waargenomen grote Canadese ganzen tussen 1981 en 2006 met 27% per jaar toe. Het gemiddelde aantal bereikte in 2006 de 20.000] Volgens schattingen van SOVON is het aantal broedparen in 2012 (in Nederland) gestegen tot 7300 paar.

 
foto:Mihai Baciu