Gekraagde roodstaart (Phoenicurus phoenicurus)

 

 

De Gekraagde Roodstaart (Phoenicurus phoenicurus) is een zangvogel uit de familie Muscicapidae (vliegenvangers). Hij waagt zich dicht bij huizen: hij zit vaak op het dak van een gebouw. Zijn heldere zang is een fluitende roep.

De gekraagde roodstaart komt tijdens het broedseizoen in heel Europa voor, met uitzondering van Ierland en IJsland.

Volgens SOVON wisselde in de periode 1990-2007 het aantal broedparen sterk, zo was er tussen 1998 en 2005 sprake van een daling, maar daarna steeg het aantal weer. Rond 2007 broedden er nog ongeveer 26.500 paar in Nederland. De gekraagde roodstaart staat niet op de Nederlandse rode lijst. De soort wèl op de Vlaamse rode lijst als kwetsbaar. De gekraagde roodstaart staat als niet bedreigd op de internationale IUCN rode lijst.

 

foto: mihai baciu