Dwergmeeuw (Larus minutus)

De dwergmeeuw (Hydrocoloeus minutus) is een zeevogel uit de familie van de meeuwen (Laridae). Het broedgebied bevindt zich in het noorden, midden en oosten van Azië en Europa.

De dwergmeeuw is -zoals de naam als zegt- een van de kleinste meeuwen. Het is een sierlijke meeuw. De lengte is 25-27 cm, de vleugelspanwijdt van 75-80 cm en het gewicht is 68-133 gram. In zomerkleed is de dwergmeeuw vaalgrijs met een zwarte kop en lijkt hierdoor vrij veel op de kokmeeuw en de zwartkopmeeuw, maar is beduidend kleiner. In de winter wordt de kop wit afgezien van een donkere kap en oogvlek. De snavel is dun en zwart en de poten zijn donkerrood. De vlucht met de afgeronde vleugels is enigszins sternachtig. Onvolwassen vogels en vogels in winterkleed zijn wat lastiger te onderscheiden. Zij hebben een kenmerkende V-vormige, donkere band over de vleugels. Dit hebben meer soorten meeuwen zoals de Ross meeuw. Daarom moet dan nog gelet worden op het formaat van de vogel en de plaatsing van wit op de vleugels.
Het is de enige soort binnen het geslacht Hydrocoloeus, hoewel gesuggereerd is dat ook de Ross meeuw bij het geslacht ingedeeld zou moeten worden. Tot voor kort werd de dwergmeeuw bij het geslacht Larus ingedeeld, maar aan de hand van onderzoek aan mitochondriaal DNA is gebleken dat dit niet correct is.

Het voedsel bestaat uit insecten, maar ook visjes en kreeftjes worden uit het water opgepikt.

Voortplanting

Deze kolonievormende vogels bouwen hun platte, stevige nest in moerasvegetatie en is gemaakt van drijvende waterplanten. Het bevat meestal 3 zandkleurige tot olijfgroene eieren, die donkerbruin gevlekt zijn.

Verspreiding en status in Nederland en België

De soort broedt in zoetwatermoerassen, hoogvenen, voedselrijke waterplassen in Europa oostelijk van de Oostzee, verder in Rusland en in de gematigde en steppegebieden in Centraal en Oost Azië. De vogel vormt daar kolonies, vaak samen met kokmeeuwen.
Broedgevallen in de Benelux zijn zeldzaam, maar niet ongewoon. In het jaar 2000 broedde er hoogstens 8 paar in Nederland.
Gelukkig wordt de dwergmeeuw in vrij groot aantal als trekvogel waargenomen, het meest in het voorjaar (april mei) en wat minder in oktober en november. Vooral boven het IJsselmeer worden dan grote aantallen waargenomen.

Status

Omdat het een zeer zeldzame broedvogel in Nederland is, die broedt in een steeds schaarser wordend habitat, staat de dwergmeeuw als ernstig bedreigd op de Nederlandse rode lijst. De dwergmeeuw ontbreekt als broedvogel in Vlaanderen en staat daarom niet op de Vlaamse rode lijst. De dwergmeeuw komt echter voor in een reusachtg groot verspreidingsgebied en staat daarom als niet bedreigd op de internationale rode lijst van de IUCN, maar valt wel onder de werking van het AEWA-verdrag.

 

foto:Mihai Baciu