Citroenkwikstaart (Motacilla citreola)

 

De citroenkwikstaart (Motacilla citreola) is een vogel uit de familie van de piepers en kwikstaarten (Motacillidae). De soort is nauw verwant aan gele kwikstaart, Kaapse kwikstaart en madagaskarkwikstaart.

Kenmerken

De vogel is 16·5 tot 20 cm lang en weegt 18 tot 25 gram. Deze kwikstaart lijkt qua grootte en postuur sterk op de gele kwikstaart, maar heeft gemiddeld een langere staart. Verder is kenmerkend de dubbele vleugelstreep (in alle kleden). Het volwassen mannetje heeft in het broedkleed een citroengele kop, borst en buik en een smalle donkere halsband. Het vrouwtje lijkt meer op een vrouwtje gele kwikstaart, maar zij heeft een iets bredere, gele oogstreep die rond de oorstreek doorloopt.

Verspreiding en leefgebied

Er zijn twee ondersoorten:

Het leefgebied bestaat uit moerassige gebieden begroeid met lage wilgen of ruig grasland aan de randen van meren of op de toendra, in hooggebergte (tot 4600 m boven zeeniveau), maar soms ook in agrarisch gebied rond dorpen. Daar waar ook de gele kwikstaart in de buurt komt, broedt de citroenkwikstaart meestal in natter terrein. Buiten de broedtijd in open, moerassige landschappen waaronder ook gebieden langs brak of zout water.

Voorkomen in West-Europa

In West-Europa is de soort een vrij zeldzame dwaalgast. In Nederland zijn 13 bevestigde waarnemingen tussen 1984 en 2000 en tussen 2000 en 2013 24.

Status

De grootte van de populatie werd in 2004 ruw geschat op tussen de 2,6 en 31 miljoen individuen. Men veronderstelt dat de soort in aantal stabiel is. Om deze redenen staat de citroenkwikstaart als niet bedreigd op de Rode Lijst van de IUCN.

 


Caracteristicile forma

foto:Mihai Baciu