Carolina-eend - Aix sponsa

De carolina-eend (Aix sponsa) is een vogel uit de familie van de eendachtigen (Anatidae).

 

 

De carolina-eend voedt zich met bessen, eikels, zaden en insecten.

Kenmerken

Het verenkleed van de woerd is prachtig gekleurd, terwijl het vrouwtje bruingrijs is met witomrande ogen. De lichaamslengte bedraagt ongeveer 45 cm. De zwarte kop heeft een metaalglans. Vanaf de snavelwortel tot aan het einde van de sierlijk neerhangende kuif bevindt zich een witte streep. Aan de kuifbasis loopt aan de onderzijde nog zo'n smalle, witte band. De keel is wit. Bij het begin van de kastanjebruine borst bevindt zich een vlek en aan de onderzijde van deze borstkleur bevinden zich witte puntjes. De onderzijde wordt van de borst gescheiden door een zwarte streep. Het onderlichaam zelf heeft een witte kleur. De flanken zijn lichtbruin met zwarte streepjes. De onderstaartdekveren hebben een rode kleur. De vleugels en bovenzijde hebben een zwarte kleur met bruine veerzomen. Snavel en poten zijn helderrood.

Verspreiding en leefgebied

Deze kleurrijke verschijning komt voor op rustige poelen en rivieren van oostelijk Noord-Amerika. 's Winters trekt hij naar het zuidelijk deel daarvan. Deze eend is vaak hoog in bomen aan te treffen en nestelt vaak in verlaten spechtenholen of in nestkasten hoog boven de grond. De vogel is tamelijk wintervast.

Voortplanting

Een legsel bestaat uit 7 tot 10 lichtbruine eieren, die worden afgezet in een boomhol bij het water. Ze worden uitgebroed in ongeveer 30 dagen. Ze doen soms ook aan broedparasitisme.

Exoot

Het is een veel gehouden sierwatervogel die in het verleden weleens is ontsnapt. In de Benelux is de carolina-eend daarom een exootdie men weleens in de natuur kan tegenkomen.

 

 

 

foto : Mihai Baciu