Bosruiter (Tringa glareola)

 

 

De bosruiter (Tringa glareola) is een steltloper. Deze Europese vogelsoort is de kleinste van de ruiters, middelgrote steltlopers met geslachtsnaam Tringa uit de familie Scolopacidae.

De bosruiter lijkt op een witgatje of groot formaat oeverloper met een slanke snavel, bruine bovenkant en lange, geelgroene poten. Hij verschilt met de witgat door zijn minder contrasterende witte buik, hij heeft een meer 'vierkante' kop en een duidelijke oogstreep. Hij mist de donkere ondervleugel van het witgatje. Ook het geluid is anders, de bosruiter roept tief-tief-tief, alles op gelijke toonhoogte. Bij het witgatje varieert de toonhoogte en het ritme.

Leefwijze

Deze in kleine groepjes levende vogels zoeken hun voedsel in ondiep water en modder. Hun voedsel keuze bestaat voornamelijk uit insecten, maar larven, wormen, spinnen, kreeftje en visjes staan op het menu. Hij broedt voornamelijk op de grond of gebruikt een oud vogelnest in een boom.

Voortplanting

Het legsel bestaat uit 4 roomkleurige tot licht groengele eieren met grote en kleine roodbruine vlekken.

Ecologie

De bosruiter broedt in drassige hoogvenen in het noorden van Europa en Azië. Ze trekken naar Afrika en zuidelijk Azië, vooral India. Trekkende vogels zijn zelfs gezien op Hawaï. De bosruiter is vooral te vinden aan waterkanten van zoetwaterpoelen zoals veedrinkputten en meren, soms ook op wadden of slikken.

Verwantschap

Bosruiter en witgatje zijn beide verwant en samen ook weer verwant aan de tureluur, de groenpootruiter en de zwarte ruiter. Alle vijf soorten behoren tot de ruiters.

Status

De bosruiter is in Nederland uitgestorven als broedvogel in de jaren dertig van de vorige eeuw. Het was een vogel van hoogveenmoerassen. Veel langer waren er nog broedvogels in vergelijkbare biotopen in Noord-Duitsland en Denemerken, maar ook daar ging de bosruiter razendsnel achteruit. In 2005 was er plotseling een broedend paar in de Ackerdijkse Plassen bij Delft. Verder wordt de bosruiter in Nederland op doortrek van en naar het noorden regelmatig waargenomen in mei en in de maanden juli, augustus en september (zie recente waarnemingen bij externe links). De bosruiter staat als 'veilig' (Least Concern) vermeld op de internationale rode lijst (IUCN).

 

 

foto: Mihai Baciu