Boompieper(Anthus trivialis)

De boompieper (Anthus trivialis) is een insectenetende zangvogel uit de familie piepers en kwikstaarten (Motacillidae).

De boompieper is een slanke vogel en lijkt op een mus, en wordt ongeveer 15 cm groot, heeft een geelachtige borst met donkere streepjes en roze poten. Aan de achterteen heeft hij een sterk gekromde nagel. Mannetjes en vrouwtjes zijn lastig uit elkaar te houden. Verder is het verschil in uiterlijk met de graspieper niet zo groot. De boompieper is contrastrijker.

 

Verspreiding en leefgebied

 

In heel Europa komen boompiepers gedurende de zomermaanden voor, met uitzondering op IJsland, Spanje en Ierland. Ook in Midden-Azië wordt hij wel aangetroffen. Hij komt voor in droge gebieden (heidevelden en halfopen bos- en struikgebied), terwijl de graspieper typisch een vogel van natte graslanden is.

 

Status in Nederland en Vlaanderen

Volgens SOVON steeg in de periode 1990-2007 het aantal broedparen. Rond 2007 broedden er ongeveer 40.000 paar in Nederland. De soort staat dus niet op de Nederlandse rode lijst, maar wel als bedreigd op de Vlaamse rode lijst. De boompieper staat als niet bedreigd op de internationale IUCN rode lijst.

foto: Mihai Baciu