Bonte kraai (Corvus corone)

 

De bonte kraai (Corvus cornix) is een kraaiensoort die in de Benelux als wintergast kan worden waargenomen. Het aantal overwinterende bonte kraaien in Nederland en België is de afgelopen decennia sterk verminderd.

De bonte kraai is zeer nauw verwant aan de zwarte kraai. Rond de Elzas, waar beide soorten voorkomen, wordt tussen beide soorten gebroed.

 

 

Foto:Mihai Baciu