Balkansperwer (Accipiter bevipres)

De Balkansperwer (Accipiter brevipes) is een roofvogel uit de familie van de havikachtigen (Accipitridae).

Kenmerken

Het vrouwtje heeft een grijsbruin verenkleed. De lichaamslengte van het mannetje is ongeveer 35 cm, die van het vrouwtje varieert van 65 tot 80 cm.

Leefwijze

Deze roofvogel jaagt bij voorkeur langs bosranden op kleine zangvogels.

Voortplanting

Het legsel bestaat uit 3 tot 6 eieren.

Verspreiding

Hij leeft in bossen in Griekenland, de Balkan en het oosten en het zuiden van Rusland. Het is een trekvogel die overwintert in Egypte en het Midden-Oosten.

foto:Mihai Baciu